Novinky

Laboratórne technológie www.c-consulting.sk

XII. Medzinárodné sympózium forenzných vied

17. február - 20. február 2015, hotel SOREA-Regia, Bratislava

Kriminalistický a expertízny ústav spolu so Slovenskou kriminalistickou spoločnosťou, Akadémiou policajného zboru v Bratislave, Slovenskou technickou univerzitou a Univerzitou Komenského v Bratislave Vás srdečne pozývajú na 12.medzinárodné sympózium o forenzných vedách. Sympózium je venované všetkým odvetviam forenznej vedy, súdneho lekárstva a všetkým oblastiam súvisiacim s policajnými a súdnymi službami. Je organizované pod záštitou Ministra vnútra Slovenskej republiky.


Viac informácií nájdete na oficiálnej web stránke sympózia: symposium.forensicsociety.sk

X.Medzinárodné sympózium forenzných vied

27. September - 30. September 2011, Hotel SOREA – Regia, Bratislava

Pozývame Vás na jubilejné 10.medzinárodné sympózium o forenzných vedách. Sympózium sa koná každé 2 roky a je určené pre všetky oblasti forenznej vedy, súdneho lekárstva a súvisiace oblasti policajnej a justičnej činnosti. Sympózium organizuje Kriminalistický a expertízny ústav a Slovenská kriminalistická spoločnosť.

Hlavnou témou tohtoročného sympózia je Prüm výmena DNA, odtlačky prstov a skúsenosti členských štátov EÚ pri implementácii Prüm rozhodnutia (ROZHODNUTIA RADY 2008/615/SVV a 2008/616/SVV).

Sympózium sa koná pod záštitou ministra vnútra Slovenskej republiky.


Viac informácií nájdete na oficiálnej web stránke sympózia: www.forensicsociety.sk

KRIMINALISTIKA V PRAKTICKÝCH PRÍKLADOCH VI.

17. marec 2010 (9.00h - 17.30h), Akadémia PZ v Bratislave, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava.

Slovenská kriminalistická spoločnosť a Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru organizujú jednodňový seminár s medzinárodnou účasťou na tému využitia kriminalistickej techniky pri riešení prípadov z praxe v jednotlivých znaleckých odvetviach, v ktorých je ústav aktívny.
Viac info na adrese www.forensicsociety.sk

Konferencia policajné vedy

11. - 12 november 2009, Akadémia Policajného Zboru v Bratislave 

Prihláška a pozvánka sa nachádzajú TUpo vyplnení prosíme posielať na jozef.metenko@minv.sk

Pokroky v kriminalistike 2009

9. - 10. november 2009, Akadémia Policajného Zboru v Bratislave

viac informacií TU

1.7.2009

Oficiálne spustenie stránky.