Účasť na konferenciách v rokoch 2009-2012

Výročná konferencia ENFSI CSWG „pracovná skupina pre miesto činu“

      pplk.Ing.Ján Schmidt , Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Bratislava, Slovenská republika

      Článok s poznatkami si môžete stiahnuť TU6. konferencia EDEWG „Nové trendy a vývoj v analýze atramentov a tonerov“

      RNDr. Alena Uváčková, CSc., Kriminalistický a expertízny ústav P PZ, Bratislava

      Článok s poznatkami si môžete stiahnuť TU17. stretnutie pracovnej skupiny „Vlákna“ v rámci ENFSI - Skúmanie textilných vlákien

      Ladislav Halás, Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Košice

      Článok s poznatkami si môžete stiahnuť TUSpolupráca forenzných laboratórií v rámci skupiny expertov zaoberajúcich sa skúmaním dokumentov - EDEWG ENFSI

      RNDr. Alena Uváčková, CSc., Kriminalistický a expertízny ústav P PZ, Bratislava, Slovenská republika

      Článok s poznatkami si môžete stiahnuť TUForensic International Network for Explosives Investigation (FINEX) - pracovná skupina ENFSI 6. konferencia (21.4.2009 - 24.4.2009)

      Ing. Pavol Ulbrich, oddelenie chémie a toxikológie KEÚ PZ, Bratislava

      Článok s poznatkami si môžete stiahnuť TUDohoda o rozšírení európskeho štandardného setu DNA lokusov
(21.4.2009 - 24.4.2009)

      mjr. Mgr. Lívia Zatkalíková, OPS a FI KEU PZ Slovenská Ľupča, kriminalistická biológia a genetická analýza

      Článok s poznatkami si môžete stiahnuť TUKritické elementy v skúmaní miesta činu
(10.5.2011 - 13.5.2011)

      Ing. Ján Schmidt, PhD., Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

      Článok s poznatkami si môžete stiahnuť TU24th World Congewss of the International Society for Forensic Genetics
(29.8.2011 - 3.9.2011)

      Mgr. Lívia Zatkalíková, PhD., Mgr. Martina Turanská, KEÚ PZ, Príboj 560, Slovenská Ľupča

      Článok s poznatkami si môžete stiahnuť TUSPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ CESTY
(25. – 28. 09. 2011)

      npor. Ing. Júlia Polovková, expert odd. chémie a toxikológie KEÚ PZ, ČOZ 305 247

      Článok s poznatkami si môžete stiahnuť TUPROGRAM ZAHRANIČNEJ CESTY ZSC Lousane KEU PZ
(máj 2012)

      Juraj Matejka

      Článok s poznatkami si môžete stiahnuť TU


SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ CESTY
(máj 2012)

      Ing. Adriana Jabconová

      Článok s poznatkami si môžete stiahnuť TU35. stretnutie ENFSI DNA pracovnej skupiny, 41. Stetnutie EDNAP, Atény, Grécko

      Mgr. Lívia Zatkalíková PhD., kriminalistická biológia a genetická analýza OPS a FI KEU PZ Slovenská Ľupča

      Článok s poznatkami si môžete stiahnuť TU36. stretnutie ENFSI DNA pracovnejskupiny, 42. Stetnutie EDNAP, Linköping, Švédsko

      Mgr. Lívia Zatkalíková PhD., kriminalistická biológia a genetická analýza OPS a FI KEU PZ Slovenská Ľupča

      Článok s poznatkami si môžete stiahnuť TU