Účasť na konferenciách v roku 2014

Konferencia Forensica 2014 - 4th International Conference on Forensic Genetics

Ing. Andrea Poláková, RNDr. Jana Červenáková, Ing. Adela Kúdelová, miesto konania: Praha
Článok s poznatkami si môžete stiahnuť TU

Konferencia 9th International Y-Chromosome workshop

Dávid Vlček, miesto konania: Brusel
Článok s poznatkami si môžete stiahnuť TU

Základy Ramanovej spektroskopie a mikroskopie

Ing. Peter Mihály, miesto konania: Praha
Článok s poznatkami si môžete stiahnuť TU

Správa zo stretnutia pracovnej skupiny farby a sklo - EPG WG v rámci ENFSI

Ing. Peter Mihály, Ing. Júlia Polovková, PhD., miesto konania: Coventry
Článok s poznatkami si môžete stiahnuť TU

Konferencia ENFSI DNA Working Group Meeting

Mgr. Lívia Zatkalíková, PhD., miesto konania: Tbilisi
Článok s poznatkami si môžete stiahnuť TU

Pracovné rokovanie k problematike tonerových tlačiarní, výmena informácií z expertíznej praxe

mjr. Ing. Elena Blahová, mjr. Mgr. Marek Rychnavský, miesto konania: Praha
Článok s poznatkami si môžete stiahnuť TU

Konferencia ENFSI BPA Project meeting

Mgr. Lívia Zatkalíková, PhD., miesto konania: Nantés
Článok s poznatkami si môžete stiahnuť TU